دسته: دوربین پلاک خوان WDR

کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان268,000,000 تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5356-WL
3.00/5

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5356-WL بولت 2 مگاپیکسل

18 ماه ضمانت
۸۰۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5356-WL
3.00/5

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-5356-WL بولت 2 مگاپیکسل

18 ماه ضمانت
۸۰۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1231RP-Z-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1231RP-Z-A بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1231RP-Z-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1231RP-Z-A بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-Z-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-Z-A بولت 8 مگاپیکسل 4K

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-Z-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-Z-A بولت 8 مگاپیکسل 4K

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته اکسیس مدل Q6315-LE
4.00/5

دوربین مداربسته اکسیس مدل Q6315-LE اسپید دام 2 مگاپیکسل

36 ماه ضمانت
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته اکسیس مدل Q6315-LE
4.00/5

دوربین مداربسته اکسیس مدل Q6315-LE اسپید دام 2 مگاپیکسل

36 ماه ضمانت
۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239MHP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239MHP-A-LED بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239MHP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239MHP-A-LED بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-A-I8
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-A-I8 بولت 8 مگاپیکسل 4K

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-A-I8
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW2802TP-A-I8 بولت 8 مگاپیکسل 4K

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A بولت 2 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-IL-A بولت 2 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۷۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED بولت 2 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان

دوربین مداربسته پلاک خوان WDR
دوربین مداربسته پلاک خوان WDR / LPR / ANPR قیمت و خرید آنلاین انواع دوربین مداربسته با کیفیت های 2 تا 12 مگاپیکسل در مدل های بولت, دام, پین هول, اسپید دام و PTZ در کیس های مختلف پلاستیکی, فلزی, ضد آب, ضد ضربه با ویژگی دید در شب هوشمند, استارلایت, وارملایت با قابلیت های WDR، ضد مه و …

نکات مهم در راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان

خیلی ار افراد تصور می کنند که انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان مناسب ممکن است خیلی سخت و تخصصی باشد. اما با دانستن چند نکته کلیدی به راحتی می توانید با توجه به نیار و بودجه, دوربین مناسب پلاک خوانی رو انتخاب کرد

در ادامه این مقاله با چند نکته کاربری و عملی برای راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان آشنا خواهید شد.

تکنولوژی دوربین پلاک خوان

با توجه به شرایط محیطی و نیاز باید دوربین مورد نظر و مناسب تهیه شود. دوربین پلاک خوانی باید حداقل امکان ایجاد تصویر 25 فریم در ثانیه را داشته باشد. و هر چقدر توانایی دوربین در ایجاد فریم تصویر بیشتر باشد تصویر واضح تر می باشد. مثلا دوربین با ایجاد 60 فریم در ثانیه.

نکته همه اینکه در هر 2 نوع تکنولوژی دوربین های دیجیتال (IP یا تحت شبکه) و دوربین های آنالوگ (HDCVI یا HDTVI یا AHD و …) مدل هایی 25 فریم تولید شده است. اما فقط دوربین های دیجیتال یا IP قابلیت تعیین زمان بندی برای صبح و شب را دارند, که امکان تنظیم 2 نوع کانفیگ برای صبح و شب با توجه به شرایط نوری محیط را دارند. که این قابلیت در سایر دوربین های غیر IP یا تحت شبکه وجود ندارد.

محل نصب دوربین پلاک خوان

برای راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان در پارکینگ یا ورودی (مثلا پمپ بنزین ها) ارتفاع نصب 1 الی 2 متر مناسب و کافی می باشد, و جهت نصب دوربین در بزرگراه یا اتوبان ارتفاع نصب دوربین پلاک خوان باید بین 3 الی 5 متر باشد.

توجه داشته باشید که زاویه عمودی دوربین تا پلاک خوردو نباید بیشتر از 30 درجه باشد, و همچنین زاویه افقی دوربین تا پلاک خوردو هم نباید بیشتر از 30 درجه باشد.

همچنین برای شب نیاز است که نور محیط با استفاده از پروژکتور تامین شود.


تنظیمات دوربین پلاک خوان

در تنظیمات دوربین پلاک خوان سرعت شاتر و گین 2 پارمتر مهم می باشند. به طوریکه هر چقدر سرعت شاتر دوربین بالاتر تنظیم شود تصویر واضح تر می باشد اما نیاز به نور بیشتری دارد. و هر چقدر گین دوربین بالاتر تنظیم شود حساسیت سنسور به نور بیشتر اما تصویر نویز دار می شود.

از طرفی اگر سرعت شاتر پایین باشد تصاویر دنباله دار می شوند. پس باید با توجه به شرایط هر محیط بهترین حالت برای این 2 پارامتر تنظیم شود. که با آزمون و خطا می توان به نتیجه مطلوب رسید.

رزولوشن دوربین پلاک خوان

در حال حاضر برای راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان رزولوشن دوربین از 2 تا 8 مگاپیکسل موجود می باشند که رزولوشن پیشنهادی برای پارکینگ ها حداقل 2 یا 4 مگاپیکسل می باشد. و برای بزرگراه ها و اتوبان ها حداقل 5 مگاپیکسل می باشد.

البته دوربین ها بیشتر از 8 مگاپیکسل مثلا تا 7K یا حدود 30 مگاپیکسل هم در دنیا تولید شده اند. اما جهت کاربرد های خاص و همچنین دارای قیمت های بسیار بالاتری می باشند.

انواع دوربین پلاک خوان

راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان با توجه به نیاز و کاربردها در هر محیط, دوربین های پلاک خوان در برند ها و مدل های متنوعی تولید شده اند.

به طوریکه توانایی تشخیص پلاک در دوربین های پلاک خوان از حالت ایستاده خودرو تا سرعت های بالاتر از 180 کیلومتر بر ثانبه می تواند متغییر باشد. مثلا بعضی از دوربین های پلاک خوان تا سرعت حدود 10 الی 20 کیلومتر را می توانند تشخیض دهند. بعضی از مدل ها تا حدود 60 الی 70 کیلومتر, بعضی از مدل ها تا سرعت 120 کیلومتر و بعضی مدل های دیگر تا 180 کیلومتر و یا بیشتر را می توانند تشخیص دهند.


ویژگی دوربین پلاک خوان

ویژگی های مختلفی برای راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان وجود دارد. که اصلی ترین آن داشتن قابلیت WDR می باشد. ویزگی های یا آپشن های اضافه شامل داشتن دید در شب رنگی استارلایت یا وارملایت, میکروفن, بدنه ضد ضربه, توانایی تشخیص و آنالیز انسان و خودرو, توانایی ثبت پلاک و سرعت خودرو و … می باشند.

معرفی یک مدل دوربین مداربسته پلاک خوان

جهت معرفی و راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان, در زیر تصویر یک مدل دوربین پلاک خوان از محصولات برند تیاندی مدل TC-C38TS می باشد که یک دوربین 8 مگاپیکسل با قیمتی حدود 9 میلیون می باشد


قیمت دوربین پلاک خوان

قیمت در راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان همواره یکی از فاکتور های مهم می باشد.

لذا با توجه به تکنولوژی دوربین, رزولوش تصویر, تعداد فریم در ثانیه, محیط نصب پارکینگ, ورودی ها یا بزرگراه و اتوبان, سرعت حرکت خودرو, شرایط نوری محیط در شب, آپشن های اضافه و توانایی آنالیز هوشمند و ختی برند سازنده دوربین می تواند متفاوت باشد.

اما به صورت کلی در حال حاضر قیمت دوربین پلاک خوان از حدود 1 میلیون تا 30 میلیون می تواند متغییر باشد. اما به طور متوسط با قیمت حدود 2 الی 13 میلیون میتوان دوربین پلاک خوان مناسب تهیه شود.

نمونه تصویر دوربین پلاک خوان

در ادامه چند نمونه تصویر دوربین پلاک خوان در بزرگراه ها و هنگام شب را مشاهده می کنید. این تصویر دوربین پلاک خوان از محصولات برند تیاندی مدل TC-C38TS می باشد که یک دوربین 8 مگاپیکسل با قیمتی حدود 9 میلیون می باشد.


فروشگاه دوربین پلاک خوان

امیدواریم این توضیحات هر چند کلی باعث شود شما برای راهنما انتخاب دوربین مداربسته پلاک خوان با آگاهی و راختی بیشتری اقدام نمایید.

همچنین به یاد داشته باشید که علاوه بر انتخاب یک دوربین مداربسته پلاک خوان مناسب, باید یک دستگاه NVR یا رکوردر مناسب هم تهیه شود.

دسته بندی اصلی دوربین مداربسته , برند داهوا , برند هایتک hi-Tech

مشاهده بیشتر
انتخاب موارد
کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
انتخاب بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان268,000,000 تومان