دسته: هارد دیسک وسترن دیجیتال WD

کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان16,000,000 تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD84PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD84PURZ

24 ماه ضمانت
۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD84PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD84PURZ

24 ماه ضمانت
۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD63PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD63PURZ

24 ماه ضمانت
۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD63PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD63PURZ

24 ماه ضمانت
۶,۱۸۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD42PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD42PURZ

24 ماه ضمانت
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD42PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD42PURZ

24 ماه ضمانت
۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD05PURX
/5

هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD05PURX

12 ماه ضمانت
۳۹۸,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD05PURX
/5

هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD05PURX

12 ماه ضمانت
۳۹۸,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD22PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD22PURZ

24 ماه ضمانت
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD22PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD22PURZ

24 ماه ضمانت
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD10PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD10PURZ

24 ماه ضمانت
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD10PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD10PURZ

24 ماه ضمانت
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD121PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD121PURP

24 ماه ضمانت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD121PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD121PURP

24 ماه ضمانت
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 14 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD141PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 14 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD141PURP

24 ماه ضمانت
۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 14 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD141PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 14 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD141PURP

24 ماه ضمانت
۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD101PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD101PURP

24 ماه ضمانت
۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD101PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD101PURP

24 ماه ضمانت
۱۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD23PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD23PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD23PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD23PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD30PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD30PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD30PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD30PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD33PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD33PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD33PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD33PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD43PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD43PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD43PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD43PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD64PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD64PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD64PURZ
/5

هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش مدل WD64PURZ

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD8001PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD8001PURP

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD8001PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD8001PURP

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 18 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD181PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 18 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD181PURP

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 18 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD181PURP
/5

هارد دیسک اینترنال 18 ترابایت وسترن دیجیتال بنفش Pro مدل WD181PURP

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان

هارد دیسک برند وسترن دیجیتال

قیمت و خرید هارد دیسک برند وسترن دیجیتال قیمت و خرید اینترنتی نمایندگی و فروشگاه آنلاین هارد وسترن دیجیتال در ظرفیت های 1 تا 22 ترابایت در سری های هارد وسترن دیجیتال سبز کامپیوتر, هارد وسترن دیجیتال بنفش دستگاه ضبط تصویر DVR و XVR و NVR دوربین مداربسته, هارد مشکی سرور و …

دسته بندی اصلی هارد دیسک

مشاهده بیشتر
انتخاب موارد
کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
انتخاب بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان16,000,000 تومان