دسته: دوربین 5 مگاپیکسل

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4603WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4603WL دام 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۹۳۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4603WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4603WL دام 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۹۳۳,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3502WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3502WL دام 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۹۱۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3502WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-3502WL دام 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۹۱۴,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4602WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4602WL دام 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۸۶۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4602WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4602WL دام 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۸۶۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4658WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4658WL بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۷۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4658WL

دوربین مداربسته هایتک مدل HT-4658WL بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
15 ماه ضمانت
۷۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-IL-A دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509MHP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۰۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TP-A-LED بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۷۴۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HDW1509TLQP-A-LED دام 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500DP

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500DP بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500DP

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500DP بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I8

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I8 بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I8

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I8 بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I4

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I4 بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I4

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500THP-I4 بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500CMP-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500CMP-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500CMP-A

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500CMP-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان

دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس 5MP
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس 5MP یکی از انواع دوربین مداربسته می باشد که با کیفیت 5MP یا 2K پلاس در مدل های بولت, دام, پین هول, اسپید دام و PTZ در کیس های مختلف پلاستیکی, فلزی, ضد آب, ضد ضربه با ویژگی دید در شب هوشمند, استارلایت, وارملایت با قابلیت های WDR، ضد مه و … جهت کاربرد های مختلف تولید و موجود می باشد.

برند دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس
دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس در انواع برند داهوا, OEM داهوا, هایک ویژن, تیاندی و … با تکنولوژی های آنالوگ HD مانند HDCVI – Turbo HD – HDTVI – AHD و دیجیتال یا تحت شبکه یا آی پی یا IP موجود می باشد.

دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل داهوا در نوع HDCVI و IP و پک دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل را از قسمت فروشگاه تهیه و یا با کارشناسان مجموعه در تماس باشید.
دستگاه مناسب دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس
جهت نمایش و ضبط دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس می توان از انواع دستگاه ضبط کننده 5MP-N یا 4KL یا 4K استفاده نمود.

در دستگاه ضبط کننده مانند DVR و XVR و NVR در صورتیکه از نوع 5MP-N باشد فقط قابلیت نمایش تصویر دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس را دارند و کیفیت ضبط 2 مگاپیکسل می باشد.

در دستگاه ضبط کننده نوع 4KL قابلیت نمایش و ضبط تصویر دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس تا 15 فریم وجود دارد.

و در دستگاه ضب کننده نوع 4K قابلیت نمایش و ضبط تصویر دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس تا 25 فریم وجود دارد.
قیمت و خرید اینترنتی دوربین مداربسته پنج مگاپیکسل 2K پلاس
جهت قیمت و خرید اینترنتی انواع دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس می توانید محصولات فروشگاه را مشاهده نمایید و یا با کارشناسان مجموعه در ارتباط باشید.
نمایندگی و فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته پنج مگاپیکس 2K پلاس
این مجموعه به عنوان نمایندگی و فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته پنج مگاپیکسل 2K پلاس یا 5MP برند های معتبر را ارائه می نماید.

دوربین مداربسته 5 مگاپیکسل 2K پلاس یا پنج مگاپیکسل 2K پلاس یا 5MP

مشاهده بیشتر
کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان4,000,000 تومان