دسته: جک درب پارکینگ

جک درب پارکینگ یال مدل هیرو پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
24 ماه ضمانت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
24 ماه ضمانت
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1800 کیلو و عرض 10 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1800 کیلو و عرض 10 متر
% تخفیف
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1400 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1400 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1200 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1200 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 پک درب کشویی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 | پک درب تک لنگه کشویی تا وزن 1500 کیلو و عرض 15 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 پک درب کشویی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 | پک درب تک لنگه کشویی تا وزن 1500 کیلو و عرض 15 متر
% تخفیف
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 6 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 6 متر
% تخفیف
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 6 متر
24 ماه ضمانت
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 6 متر
24 ماه ضمانت
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت و خرید جک درب پارکینگ

قیمت و خرید جک درب پارکینگ الکترومکانیک و هیدرولیک بازویی و ریلی درب تک لنگه, دو لنگه و سکشنال با ویژگی های مختلف و کاربردی با توان های هر لنگه از 350 تا 5000 کیلوگرم با عرض هر لنگه درب از حدود 2 متر تا 5 متر در جک های پارکینگی بازویی و تا 15 متر در جک های پارکینگی ریلی …

تعریف و کاربرد

جک درب پارکینگ یا جک پارکینگی یا جک ریموتی یا ریموت دار جهت باز و بسته کردن انواع درب پارکینگ و ساختمان از طریق ریموت و از راه دور مورد استفاده قرار می گیرد. که موجب افزایش راحتی و امنیت ساکنین محیط می شود.

انواع جک درب پارکینگ

جک درب پارکینگ با توجه به نوع درب در مدل های زیر تولید و قابل تهیه می باشد:

 • جک درب پارکینگ بازویی جهت درب تک لنگه لولایی
 • جک درب پارکینگ بازویی جهت درب دو لنگه لولایی
 • جک درب پارکینگ ریلی جهت درب کشویی
 • جک درب پارکینگ سکشنال جهت درب سقفی

جک درب پارکینگ با توجه به تکنولوژی ساخت در مدل های زیر تولبد و قابل تهیه می باشد:

 • جک درب پارکینگ الکترومکانیک (جهت درب های سبک, متوسط و سنگین)
 • جک درب پارکینک هیدرولیک (جهت درب های سنگین و فوق سنگین)

برند های جک درب پارکینگ

جک های درب پارکینگ در انواع برند های داخلی و خارجی موجود می باشند.

برند های جک درب پارکینگ ایرانی:

 • برند یال Yaal جک درب پارکینگ بازویی و ریلی
 • برند سیماران Simaran جک درب پارکینگ بازویی و ریلی
 • برند سوزوکی SUZUKI جک درب پارکینک بازویی و ریلی
 • برند محک (تکنما) MAHAK جک درب پارکینک بازویی
 • برند تابا Taba جک درب پارکینک بازویی
 • برند یوتاب (الکتروپیک) UTAB جک درب پارکینک بازویی
 • برند واکرا VAKERA جک درب پارکینک بازویی
 • برند میلان Milan جک درب پارکینک بازویی
 • برند واچمن WATCHMEN جک درب پارکینک بازویی
 • برند دیپلنات Diplomat جک درب پارکینک بازویی
 • برند جابان JABAN جک درب پارکینک بازویی
 • برند پویا دور Pooyadoor جک درب پارکینک بازویی
 • برند لنسر LANCER جک درب پارکینک بازویی
 • برند ویرا VIRA جک درب پارکینک بازویی
 • برند فلای FLY جک درب پارکینک بازویی
 • برند کسری الکتریک Kasra Electric جک درب پارکینک بازویی
 • برند آلدو ALDO جک درب پارکینک بازویی و ریلی
 • برند سوپرلایف Super Life جک درب پارکینک بازویی
 • برند بریزی Breezy جک درب پارکینک بازویی
 • برند جگوار JAGUAR جک درب پارکینک بازویی
 • برند پرشین PERSIAN جک درب پارکینک بازویی و ریلی

برند های جک درب پارکینگ خارجی:

 • برند کامه
 • برند کومونلو
 • برند پروتکو
 • برند وی تو
 • برند لایف
 • برند فک
 • برند جنیوس
 • برند بی اف تی
 • برند سامفی
 • برند ایور
 • برند بنینکا
 • برند بلانکو
 • برند جی بی دی
 • برند والنسیا
 • برند موتورلاین
 • برند ارکا
 • برند بتا
 • برند یوروماتیک
 • برند فادینی
 • برند جی آر
 • برند ام پی سی
 • برند نایس
 • برند زومر
 • برند سوماتک
 • برند لنوکس
 • برند گوچی
 • برند کانه گیتس
 • برند بارزانته

نمایندگی جک درب پارکینگ در تهران و شهرستان

این مجموعه به عنوان نمایندگی فروش جک درب پارکینگ از برند های معتبر ایرانی و خارجی می باشد.

ضمانت و خدمات جک درب پارکینگ در تهران و شهرستان

تمام محصولات جک درب پارکینگ دارای ضمانت از 1 تا 5 سال به همراه خدمات پس از فروش می باشند.

+ مشاهده بیشتر