حریم خصوصی

اطلاعات حساب کاربری (نام, تلفن, ایمیل, آدرس) وارد شده در وبسایت جهت ارسال سفارشات استفاده خواهند شد.

جهت حفظ حریم خصوصی در این وبسایت گواهی نامه امنیتی SSL مطابق با استاندارد google نصب شده است. این یعنی تمام داده های ارسالی به صورت رمزنگاری می باشند.

در صورت راهنمایی بیشتر به صفحه ارتباط با ما مراجعه نمایید.