حریم خصوصی

اطلاعات حساب کاربری

اطلاعات حساب کاربری (نام, تلفن, ایمیل, آدرس) که در وبسایت وارد می کنید جهت پاسخ دادن و ارسال سفارشات کاربر استفاده می شود.

امنیت اطلاعات

در این وبسایت گواهی نامه امنیتی SSL مطابق با استاندارد google نصب شده است. این یعنی تمام داده های ارسالی به صورت رمزنگاری می باشند.

تماس با ما

به صفحه تماس با ما مراجعه نمایید.

آدرس وبسایت

www.avalmabna.com

آدرس وبسایت فروشگاه

www.avalmabna.com/shop