سیستم خانه هوشمند

اگه از انجام کارهای تکراری که هر روز باید سر وقت انجام بدی خسته شدی!
میتونی خونت رو هوشمند کنی …

کنترل با موبایل

کنترل تمام وسایل برقی و روشنایی با موبایل

کلید ها لمسی

کلید های روشنایی لمسی در 5 رنگ مختلف

طراحی مدرن

طراحی کاربر پسند و استفاده راحت برای همه

فهرست