دسته: برند کلاسیک CLASSIC

قیمت و خرید اینترنتی سه رله دزدگیر اماکن کلاسیک مدل TERACODE – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
سه رله دزدگیر اماکن کلاسیک مدل TERACODE با 3 خروجی
12 ماه ضمانت
۸۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی سه رله دزدگیر اماکن کلاسیک مدل TERACODE – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
سه رله دزدگیر اماکن کلاسیک مدل TERACODE با 3 خروجی
12 ماه ضمانت
۸۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل FOX2 محیط داخل – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل FOX2 محیط داخل
% تخفیف
12 ماه ضمانت
۶۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰۵,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل FOX2 محیط داخل – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل FOX2 محیط داخل
% تخفیف
۶۳۰,۰۰۰ تومان
12 ماه ضمانت
۶۰۵,۰۰۰ تومان
پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا و G1 ریموت جدید
پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا و G1 اولترا ریموت جدید
% تخفیف
18 ماه ضمانت
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۲۳,۰۰۰ تومان
پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا و G1 ریموت جدید
پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا و G1 اولترا ریموت جدید
% تخفیف
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
18 ماه ضمانت
۴,۸۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل 64 پلاس گیگا کد برد بلند آنتن دار – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل 64 پلاس گیگا کد برد بلند آنتن دار
7 روز ضمانت
۴۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل 64 پلاس گیگا کد برد بلند آنتن دار – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل 64 پلاس گیگا کد برد بلند آنتن دار
7 روز ضمانت
۴۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس محیط داخل – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس محیط داخل
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۹۶,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس محیط داخل – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس محیط داخل
% تخفیف
۴۲۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۳۹۶,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Pulse – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Pulse
12 ماه ضمانت
۴۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Pulse – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Pulse
12 ماه ضمانت
۴۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا 64 پلاس ریموت برد بلند آنتن دار – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا 64 پلاس ریموت برد بلند آنتن دار
% تخفیف
18 ماه ضمانت
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا 64 پلاس ریموت برد بلند آنتن دار – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا 64 پلاس ریموت برد بلند آنتن دار
% تخفیف
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
18 ماه ضمانت
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل G1 اولترا V5 دوگانه 70 حافظه – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل G1 اولترا V5 دوگانه 70 حافظه
% تخفیف
48 ماه ضمانت
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل G1 اولترا V5 دوگانه 70 حافظه – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل G1 اولترا V5 دوگانه 70 حافظه
% تخفیف
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
48 ماه ضمانت
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل TERACODE گیگا کد – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل TERACODE گیگا کد
7 روز ضمانت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل TERACODE گیگا کد – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل TERACODE گیگا کد
7 روز ضمانت
۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا TERACODE – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا TERACODE ریموت جدید
18 ماه ضمانت
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا TERACODE – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل Z4 اولترا TERACODE ریموت جدید
18 ماه ضمانت
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی افزایش دهنده زون دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل EXPANDER PRO – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
افزایش دهنده زون دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل EXPANDER PRO تا 12 زون
% تخفیف
18 ماه ضمانت
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی افزایش دهنده زون دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل EXPANDER PRO – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
افزایش دهنده زون دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل EXPANDER PRO تا 12 زون
% تخفیف
۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان
18 ماه ضمانت
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی تلفن کننده دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل PRO Double با 20 حافظه – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
تلفن کننده دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل PRO Double با 20 حافظه
% تخفیف
24 ماه ضمانت
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت و خرید اینترنتی تلفن کننده دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل PRO Double با 20 حافظه – فروشگاه آنلاین – اول مبنا
تلفن کننده دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل PRO Double با 20 حافظه
% تخفیف
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
24 ماه ضمانت
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

قیمت و خرید محصولات دزدگیر اماکن برند کلاسیک

قیمت و خرید محصولات دزدگیر اماکن برند کلاسیک و انواع دزدگیر اماکن سیم کارتی و خط ثابت و انواع چشمی حرکتی با سیم و بی سیم از برند معتبر دزدگیر اماکن کلاسیک با ضمانت اصالت و گارانتی با ارسال سریع و آسان

قیمت پک دزدگیر کلاسیک
دزدگیر اماکن | دزدگیر منزل | دزدگیر ساختمان
تعریف: یک سیستم حفاظتی که از طریق ریموت یا موبایل یا هر دو قابل کنترل می باشد. و از طریق چشمی یا سنسور (با سیم یا بی سیم یا هر دو) حساس به حرکت، ضربه و … ورود غیر مجاز به محیط را از طریق آژیر، فلاشر و پیامک و تماس تلفنی اعلام می کنند.
همچنین قابلیت اضافه کردن سنسور، مگنت درب و پنجره، رله جهت کنترل وسایل برقی و … را هم دارا می باشد.
قیمت پک کامل دزدگیر کلاسیک

پک کامل کلاسیک (مرکز کنترل، ترانس، یک جفت ریموت، تلفن کننده سیم کارتی، کاور، آژیر، باتری بکاپ، چشمی حرکتی با سیم، راهنمای نصب و تنظیمات فارسی) 5.800.000 تومان
حدود 650.000 تومان نصب و راه اندازی + هر متر کابل و کابل کشی 8.000 تومان می باشد. (تعرفه مرداد 1401)

نکته: در صورت انتخاب تلفن کننده غیر سیم کارتی کلاسیک, قیمت حدود 500.000 تومان ارزان تر و در صورت انتخاب مرکز کنترل 64+ (ریموت برد بلند 5 دکمه و آنتن دار) قیمت حدود 650.000 تومان بیشتر می باشد.
هر عدد چشمی اضافه با سیم کلاسیک 420.000 تومان
هر عدد چشمی وزنی با سیم 480.000 تومان (برند غیر کلاسیک, زیرا در حال حاضر برند کلاسیک فاقد چشمی وزنی می باشد)
هر عدد چشمی اضافه بی سیم کلاسیک 630.000 تومان
هر عدد مگنت بی سیم کلاسیک 410.000 تومان (جهت درب و پنجره)
هر عدد رله کلاسیک 120.000 تومان (جهت کنترل وسایل برقی از راه دور)
کاور و آژیر اضافه 190.000 تومان
نصب هر چشمی اضافه 150.000 تومان

درباره دزدگیر اماکن برند کلاسیک
محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک از سال 1362 در ایران شروع به تولید شده است. و مراحل طراحی و ساخت محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک توسط کارشناسان شرکت کلاسیک انجام می شود.
محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک دارای 1 تا 5 سال ضمانت می باشد. و کلیه محصولات کلاسیک دارای شماره سریال بوده و از طریق پیامک تاریخ نصب, ضمانت آن فعال و قابل رهگیری می باشد.

محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک

مرکز کنترل یا سانترال دزدگیر اماکن کلاسیک مدل زد فور اولترا 64 پلاس یا Z4 ULTRA 64+
مرکز کنترل یا سانترال دزدگیر اماکن کلاسیک مدل زد فور اولترا تراکد یا Z4 ULTRA TERACODE
تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک مدل جی وان الترا ورژن 5 یا G1 ULTRA V5
تلفن کننده خط ثابت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل پرو دوبل یا PRO DOUBLE
چشمی حرکتی بی سیم یا وایرلس دزدگیر اماکن کلاسیک مدل فکس 2 یا FOX2
چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک مدل آلفا پلاس یا ALPHA PLUS
مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک مدل پالس یا PULSE
ریموت کنترل برد بلند دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پلاس یا GIGACODE 64bit PLUS
ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پرو یا GIGACODE 64bit PRO
ریموت کنترل ضد کپی دزدگیر اماکن کلاسیک مدل تراکد یا TERACODE
افزایش دهنده زون دزدگیر اماکن کلاسیک مدل اکسپاندر پرو یا EXPANDER PRO
رله دزدگیر اماکن کلاسیک مدل 0 و 1 پرو یا Relay 01 PRO
سه رله کلاسیک مدل گیگا کد پرو یا GIGACODE PRO

مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 الترا

مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 الترا فایل PDF

مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی تلفن کننده سیم کارتی G1 الترا دزدگیر اماکن کلاسیک

مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی تلفن کننده سیم کارتی G1 الترا دزدگیر اماکن کلاسیک فایل PDF

راهنمای سیم بندی رله 01 دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای سیم بندی رله 01 دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
راهنمای سیم بندی رله 01 دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای کنترل درب باز کن با ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای کنترل درب باز کن با ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
راهنمای کنترل درب باز کن با ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای کنترل درب باز کن با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای کنترل درب باز کن با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
راهنمای کنترل درب باز کن با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای کنترل وسایل برقی با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک

راهنمای کنترل وسایل برقی با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
راهنمای کنترل وسایل برقی با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم 3D کارایی دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم 3D کارایی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم 3D کارایی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC

در این فیلم به صورت خلاصه برخی ویژگی های سیستم های حفاظتی کلاسیک مربوط به مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 الترا و تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک G1 الترا به نمایش در آمده است. مانند:

قابلیت ارتباط از طریق تلفن ثابت و سیم کارت
قابلیت ارتباط به چشمی یا آشکار ساز حرکتی مادورن قرمز
قابلیت ارتباط به چشمی یا آشکار ساز حرکتی بی سیم مادورن قرمز
قابلیت آدرس دهی به چشمی یا آشکار ساز حرکتی بی سیم مادورن قرمز (اعلان شماره سنسور تحریک شده با پیامک)
رمز متغییر 64 بیتی با قابلیت اعلام شماره ریموت استفاده شده به وسیله پیامک (مثلا پیامک دستگاه به وسیبه ریموت 2 فعال شد)
اعلام شماره ناحیه تحریک شده به وسیله پیامک (مثلا پیامک هشدار آژیر به دلیل تحریک زون 1)
امکان کنترل و فعال و غیر فعال کردن سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک و دریافت پیامک وضعیت سیستم از طریق موبایل (مثلا پیامک پایان آژیر یا دستگاه به وسیله پیامک غیر فعال شد) بدون نیاز به اینترنت
کنترل کامل دستگاه به وسیله تلفن همراه با برنامه ویژه گوشی ها یا مویابل های اپل (آیفون) و اندروید
اعلان قطع و وصل برق شهر با پیامک (مثلا پیامک توجه برق 220 ولت دستگاه قطع شد)
کنترل و افزایش شارژ سیم کارت از راه دور با موبایل
امکان کنترل وسایل برقی از راه دور با موبایل (با اضافه کردن رله 01 به سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک)

فیلم انیمیشن ویژگی دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم انیمیشن ویژگی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم انیمیشن ویژگی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC

در این فیلم هم برخی دیگر از کاربرد های دزدگیر اماکن کلاسیک معرفی شده است. مانند:

حفاظت از خانه یا محل کار و اطلاع از ورود غیر مجاز به محیط توسط سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک
اطلاع از قطع و وصل شدن برق شهر در خانه یا محل کار توسط سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک
اطلاع از وضعیت محیط مورد نظر از طریق پیامک توسط سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک
امکان خاموش و روشن کردن یا فعال و غیر فعال کردن دزدگیر اماکن کلاسیک از راه دور با موبایل
اطلاع از وضعیت قطع یا وصل بودن برق شهر از طریق پیامک با دزدگیر اماکن کلاسیک
اطلاع از ورود غیر مجاز افراد به محیط مورد نظر از طریق پیامک با دزدگیر اماکن کلاسیک
دارای مدار آژیر پر قدرت جهت با خبر کردن نگهبان یا ساکنین محل نصب و متواری کردن فرد غیر مجاز در دزدگیر اماکن کلاسیک
امکان باز و بسته کردن درب پارکینگ (مثلا کرکره برقی یا جک درب پارکینگ) از راه دور با دزدگیر اماکن کلاسیک
امکان خاموش و روشن کردن وسایل برقی از راه دور با دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پلاس

فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پلاس CLASSIC GIGACODE 64bit PLUS – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پلاس CLASSIC GIGACODE 64bit PLUS

فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پرو

فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پرو CLASSIC GIGACODE 64bit PRO – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پرو CLASSIC GIGACODE 64bit PRO

فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل تراکد

فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل تراکد CLASSIC TERACODE – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل تراکد CLASSIC TERACODE

فیلم تفاوت و ویژگی ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم تفاوت و ویژگی ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC TERACODE – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم تفاوت و ویژگی ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC TERACODE

فیلم راهنمای نصب و تنظیمات برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل زد فور فارسی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Z4 Mobile Application Setup – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل زد فور فارسی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Z4 Mobile Application Setup

فیلم راهنمای نصب و تنظیمات برنامه موبایل SETUP دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل کلاسیک ستاپ دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC SETUP Mobile Application Setup – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل کلاسیک ستاپ دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC SETUP Mobile Application Setup

فیلم راهنمای نصب و تنظیمات برنامه تبلت CENTRAL SETUP دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل کلاسیک سنترال دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC CENTRAL Mobile Application Setup – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل کلاسیک سنترال دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC CENTRAL Mobile Application Setup

فیلم راهنمای نصب و تنظیمات مگنت بی سیم درب و پنجره دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم آموزش راهنمای نصب و استفاده از مگنت بی سیم درب و پنجره دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Wireless Magnet – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم آموزش راهنمای نصب و استفاده از مگنت بی سیم درب و پنجره دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Wireless Magnet

فیلم راهنمای نصب و تنظیمات آژیر Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم آموزش راهنمای تنظیمات آژیر زد فور الترا دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Z4 ULTRA Alarm – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم آموزش راهنمای تنظیمات آژیر زد فور الترا دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Z4 ULTRA Alarm

فیلم راهنمای نصب و تنظیمات تحریک یا تریگر تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم آموزش راهنمای تنظیمات تحریک یا تریگر تلفن کننده سیم کارتی جی وان الترا دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC G1 ULTRA – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
فیلم آموزش راهنمای تنظیمات تحریک یا تریگر تلفن کننده سیم کارتی جی وان الترا دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC G1 ULTRA

فیلم تنظیم کنترل خودکار دزدگیر اماکن کلاسیک

کنترل خودکار دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
کنترل خودکار دزدگیر اماکن کلاسیک

قابلیت و تنظیم دینگ دانگ سیستم حفاظتی کلاسیک

قابلیت دینگ دانگ دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
قابلیت دینگ دانگ دزدگیر اماکن کلاسیک

نکته راه اندازی سیستم حفاظتی کلاسیک

نکته راه اندازی دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
نکته راه اندازی دزدگیر اماکن کلاسیک

مگنت بی سیم دزدگیر کلاسیک

مگنت درب و پنجره بی سیم پالس دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
مگنت درب و پنجره بی سیم پالس دزدگیر اماکن کلاسیک

رله 01 پرو و جدید دزدگیر منزل کلاسیک

رله 01 پرو جدید دزدگیر اماکن کلاسیک – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
رله 01 پرو جدید دزدگیر اماکن کلاسیک

کاتالوگ دزدگیر کلاسیک
جهت مشاهده کاتالوگ دزدگیر کلاسیک تصویر زیر را کلیک یا انتخاب نمایید.

کاتالوگ جامع محصولات برند دزدگیر اماکن کلاسیک

دزدگیر کلاسیک Z4
دزدگیر کلاسیک Z4 همان مرکز کنترل دزدگیر کلاسیک می باشد که به دزدگیر Z4 الترا هم معروف می باشد. و عبارت Z4 مخفف چهار Zone یا ناحیه می باشد. و در عمل به معنی تفکیک محیط به 4 ناحیه حفاظتی می باشد. تا در صورت ورود غیر مجاز به محیط, ناحیه مورد تحریک شده قابل تشخیص باشد.

دزدگیر کلاسیک +64
در حقیقت همان مرکز کنترل دزدگیر کلاسیک Z4 الترا می باشد و عبارت +64 به مدل ریموت دزدگیر کلاسیک اشاره دارد که به معنی 64 بیتی می باشد. و در حال حاظر تمام مدل های ریموت دزدگیر کلاسیک از نوع 64+ یا 64 بیتی می باشد.

دزدگیر کلاسیک G1
دزدگیر کلاسیک G1 در حقیقت همان مرکز کنترل دزدگیر کلاسیک Z4 الترا به همراه تلفن کننده سیم کارتی G1 الترا می باشد.

نمایندگی دزدگیر کلاسیک
این مجموعه به عنوان نمایندگی دزدگیر کلاسیک در زمینه فروش تجهیزات برند کلاسیک در زمینه مشاوره, فروش فعال می باشد.

قیمت دزدگیر کلاسیک
جهت قیمت دزگیر کلاسیک می توانید از بخش فروشگاه و انتخاب برند کلاسیک یا دزدگیر اماکن قیمت محصولات را مشاهده نمایید. تمام قیمت ها بر اساس تعرفه رسمی دزدگیر کلاسیک درج شده است.

خرید دزدگیر کلاسیک
جهت خرید دزدگیر کلاسیک می توانید از قسمت فروشگاه یا منو محصولات دزدگیر کلاسیک را مشاهده و در صورت تمایل ثبت سفارش نمایید. همچنین می تواند با کارشناسان فروش در این گروه در تماس باشید.

نصب دزدگیر کلاسیک
جهت نصب دزدگیر کلاسیک در صورتی که تجربه انجام کارهای فنی را داشته باشید, می توانید با توجه به راهنمای فارسی نصب دزدگیر اماکن با رعایت اصول و ایمنی اقدام به نصب نمایید.
همچنین می توانید بعد از تهیه دزدگیر کلاسیک, جهت معرفی نصاب مجرب دزدگیر امکان با کارشناسان مجموعه در تماس باشید.

+ مشاهده بیشتر