دسته: برند کلاسیک CLASSIC

چشمی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس پرو محیط حرکتی داخل – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

چشمی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس پرو حرکتی محیط داخل

12 ماه ضمانت
۷۲۰,۰۰۰ تومان
چشمی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس پرو محیط حرکتی داخل – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

چشمی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس پرو حرکتی محیط داخل

12 ماه ضمانت
۷۲۰,۰۰۰ تومان
چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس 2 محیط داخل – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

ناموجود

چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس 2 محیط داخل

12 ماه ضمانت
۷۲۰,۰۰۰ تومان
چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس 2 محیط داخل – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

ناموجود

چشمی حرکتی بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل فاکس 2 محیط داخل

12 ماه ضمانت
۷۲۰,۰۰۰ تومان
پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ Z4 اولترا تراکد و G1 اولترا ریموت جدید ضد کپی - قیمت و خرید اینترنتی - نمایندگی و فروشگاه آنلاین - اول مبنا
4.00/5

پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ Z4 اولترا تراکد و G1 اولترا ریموت جدید ضد کپی

فروش ویژه
18 ماه ضمانت
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ Z4 اولترا تراکد و G1 اولترا ریموت جدید ضد کپی - قیمت و خرید اینترنتی - نمایندگی و فروشگاه آنلاین - اول مبنا
4.00/5

پک دزدگیر اماکن سیم کارتی کلاسیک‌‌ Z4 اولترا تراکد و G1 اولترا ریموت جدید ضد کپی

فروش ویژه
۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
18 ماه ضمانت
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پلاس برد بلند آنتن دار – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
2.00/5

ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پلاس برد بلند آنتن دار

7 روز ضمانت
۵۵۰,۰۰۰ تومان
ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پلاس برد بلند آنتن دار – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
2.00/5

ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پلاس برد بلند آنتن دار

7 روز ضمانت
۵۵۰,۰۰۰ تومان
چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس ورژن 2 محیط داخل – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
2.00/5

چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس ورژن 2 محیط داخل

60 ماه ضمانت
۴۹۵,۰۰۰ تومان
چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس ورژن 2 محیط داخل – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
2.00/5

چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل آلفا پلاس ورژن 2 محیط داخل

60 ماه ضمانت
۴۹۵,۰۰۰ تومان
مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل پالس Z4 – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل پالس

12 ماه ضمانت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل پالس Z4 – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل پالس

12 ماه ضمانت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پرو ریموت برد بلند – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

ناموجود

مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پرو ریموت برد بلند

18 ماه ضمانت
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پرو ریموت برد بلند – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

ناموجود

مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پرو ریموت برد بلند

18 ماه ضمانت
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پلاس ریموت برد بلند آنتن دار – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پلاس ریموت برد بلند آنتن دار

فروش ویژه
18 ماه ضمانت
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۹۸,۰۰۰ تومان
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پلاس ریموت برد بلند آنتن دار – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا گیگا کد 64 بیت پلاس ریموت برد بلند آنتن دار

فروش ویژه
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
18 ماه ضمانت
۳,۱۹۸,۰۰۰ تومان
ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پرو برد بلند – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
2.00/5

ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پرو برد بلند

7 روز ضمانت
۲۸۰,۰۰۰ تومان
ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پرو برد بلند – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
2.00/5

ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل گیگا کد 64 بیت پرو برد بلند

7 روز ضمانت
۲۸۰,۰۰۰ تومان
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا تراکد ریموت جدید ضد کپی Z4 – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
4.00/5

مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا تراکد ریموت جدید ضد کپی Z4

18 ماه ضمانت
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا تراکد ریموت جدید ضد کپی Z4 – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
4.00/5

مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل زد فور الترا تراکد ریموت جدید ضد کپی Z4

18 ماه ضمانت
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تلفن کننده سیم کارتی دوگانه دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل جی وان الترا ورژن 5 با 70 حافظه – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

تلفن کننده سیم کارتی دوگانه دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل جی وان الترا ورژن 5 با 70 حافظه

48 ماه ضمانت
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تلفن کننده سیم کارتی دوگانه دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل جی وان الترا ورژن 5 با 70 حافظه – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

تلفن کننده سیم کارتی دوگانه دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل جی وان الترا ورژن 5 با 70 حافظه

48 ماه ضمانت
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل تراکد ضد کپی Z4 – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل تراکد ضد کپی Z4

7 روز ضمانت
۲۴۰,۰۰۰ تومان
ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل تراکد ضد کپی Z4 – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
3.00/5

ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک‌‌ مدل تراکد ضد کپی Z4

7 روز ضمانت
۲۴۰,۰۰۰ تومان

نمایندگی و فروشگاه محصولات برند کلاسیک

نمایندگی محصولات برند کلاسیک قیمت و خرید اینترنتی نمایندگی و فروشگاه آنلاین دزدگیر اماکن سیم کارتی و خط ثابت کلاسیک, چشمی حرکتی با سیم و بی سیم کلاسیک, مگنت بی سیم گلاسیک, ریموت کنترل کلاسیک و …
دسته بندی مرتبط: دزدگیر اماکن
قیمت پک دزدگیر کلاسیک
تعریف دزدگیر اماکن یا دزدگیر منزل یا دزدگیر ساختمان: یک سیستم حفاظتی که از طریق ریموت یا موبایل یا هر دو قابل کنترل می باشد. و از طریق چشمی یا سنسور (با سیم یا بی سیم یا هر دو) حساس به حرکت، ضربه و … ورود غیر مجاز به محیط را از طریق آژیر، فلاشر و پیامک و تماس تلفنی اعلام می کنند.
همچنین قابلیت اضافه کردن سنسور، مگنت درب و پنجره، رله جهت کنترل وسایل برقی و … را هم دارا می باشد.

قیمت پک کامل دزدگیر کلاسیک
پک کامل کلاسیک (مرکز کنترل، ترانس، یک جفت ریموت، تلفن کننده سیم کارتی، کاور، آژیر، باتری بکاپ، چشمی حرکتی با سیم، راهنمای نصب و تنظیمات فارسی) 5.800.000 تومان
حدود 650.000 تومان نصب و راه اندازی + هر متر کابل و کابل کشی 8.000 تومان می باشد. (تعرفه مرداد 1401)
نکته: در صورت انتخاب تلفن کننده غیر سیم کارتی کلاسیک, قیمت حدود 500.000 تومان ارزان تر و در صورت انتخاب مرکز کنترل 64+ (ریموت برد بلند 5 دکمه و آنتن دار) قیمت حدود 650.000 تومان بیشتر می باشد.
هر عدد چشمی اضافه با سیم کلاسیک 420.000 تومان
هر عدد چشمی وزنی با سیم 480.000 تومان (برند غیر کلاسیک, زیرا در حال حاضر برند کلاسیک فاقد چشمی وزنی می باشد)
هر عدد چشمی اضافه بی سیم کلاسیک 630.000 تومان
هر عدد مگنت بی سیم کلاسیک 410.000 تومان (جهت درب و پنجره)
هر عدد رله کلاسیک 120.000 تومان (جهت کنترل وسایل برقی از راه دور)
کاور و آژیر اضافه 190.000 تومان
نصب هر چشمی اضافه 150.000 تومان

درباره دزدگیر اماکن برند کلاسیک
محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک از سال 1362 در ایران شروع به تولید شده است. و مراحل طراحی و ساخت محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک توسط کارشناسان شرکت کلاسیک انجام می شود.
محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک دارای 1 تا 5 سال ضمانت می باشد. و کلیه محصولات کلاسیک دارای شماره سریال بوده و از طریق پیامک تاریخ نصب, ضمانت آن فعال و قابل رهگیری می باشد.

محصولات دزدگیر اماکن کلاسیک
مرکز کنترل یا سانترال دزدگیر اماکن کلاسیک مدل زد فور اولترا 64 پلاس یا Z4 ULTRA 64+
مرکز کنترل یا سانترال دزدگیر اماکن کلاسیک مدل زد فور اولترا تراکد یا Z4 ULTRA TERACODE
تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک مدل جی وان الترا ورژن 5 یا G1 ULTRA V5
تلفن کننده خط ثابت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل پرو دوبل یا PRO DOUBLE
چشمی حرکتی بی سیم یا وایرلس دزدگیر اماکن کلاسیک مدل فکس 2 یا FOX2
چشمی حرکتی دزدگیر اماکن کلاسیک مدل آلفا پلاس یا ALPHA PLUS
مگنت درب و پنجره بی سیم دزدگیر اماکن کلاسیک مدل پالس یا PULSE
ریموت کنترل برد بلند دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پلاس یا GIGACODE 64bit PLUS
ریموت کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پرو یا GIGACODE 64bit PRO
ریموت کنترل ضد کپی دزدگیر اماکن کلاسیک مدل تراکد یا TERACODE
افزایش دهنده زون دزدگیر اماکن کلاسیک مدل اکسپاندر پرو یا EXPANDER PRO
رله دزدگیر اماکن کلاسیک مدل 0 و 1 پرو یا Relay 01 PRO
سه رله کلاسیک مدل گیگا کد پرو یا GIGACODE PRO

مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 الترا
مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 الترا فایل PDF
مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی تلفن کننده سیم کارتی G1 الترا دزدگیر اماکن کلاسیک
مشاهده و دانلود دفترجه راهنمای فارسی تلفن کننده سیم کارتی G1 الترا دزدگیر اماکن کلاسیک فایل PDF
راهنمای سیم بندی رله 01 دزدگیر اماکن کلاسیک راهنمای سیم بندی رله 01 دزدگیر اماکن کلاسیک راهنمای کنترل درب باز کن با ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک راهنمای کنترل درب باز کن با ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک راهنمای کنترل درب باز کن با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک راهنمای کنترل درب باز کن با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک راهنمای کنترل وسایل برقی با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک راهنمای کنترل وسایل برقی با برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم 3D کارایی دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم 3D کارایی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC در این فیلم به صورت خلاصه برخی ویژگی های سیستم های حفاظتی کلاسیک مربوط به مرکز کنترل دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 الترا و تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک G1 الترا به نمایش در آمده است. مانند:
قابلیت ارتباط از طریق تلفن ثابت و سیم کارت
قابلیت ارتباط به چشمی یا آشکار ساز حرکتی مادورن قرمز
قابلیت ارتباط به چشمی یا آشکار ساز حرکتی بی سیم مادورن قرمز
قابلیت آدرس دهی به چشمی یا آشکار ساز حرکتی بی سیم مادورن قرمز (اعلان شماره سنسور تحریک شده با پیامک)
رمز متغییر 64 بیتی با قابلیت اعلام شماره ریموت استفاده شده به وسیله پیامک (مثلا پیامک دستگاه به وسیبه ریموت 2 فعال شد)
اعلام شماره ناحیه تحریک شده به وسیله پیامک (مثلا پیامک هشدار آژیر به دلیل تحریک زون 1)
امکان کنترل و فعال و غیر فعال کردن سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک و دریافت پیامک وضعیت سیستم از طریق موبایل (مثلا پیامک پایان آژیر یا دستگاه به وسیله پیامک غیر فعال شد) بدون نیاز به اینترنت
کنترل کامل دستگاه به وسیله تلفن همراه با برنامه ویژه گوشی ها یا مویابل های اپل (آیفون) و اندروید
اعلان قطع و وصل برق شهر با پیامک (مثلا پیامک توجه برق 220 ولت دستگاه قطع شد)
کنترل و افزایش شارژ سیم کارت از راه دور با موبایل
امکان کنترل وسایل برقی از راه دور با موبایل (با اضافه کردن رله 01 به سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک)
فیلم انیمیشن ویژگی دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم انیمیشن ویژگی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC در این فیلم هم برخی دیگر از کاربرد های دزدگیر اماکن کلاسیک معرفی شده است. مانند:
حفاظت از خانه یا محل کار و اطلاع از ورود غیر مجاز به محیط توسط سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک
اطلاع از قطع و وصل شدن برق شهر در خانه یا محل کار توسط سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک
اطلاع از وضعیت محیط مورد نظر از طریق پیامک توسط سیستم دزدگیر اماکن کلاسیک
امکان خاموش و روشن کردن یا فعال و غیر فعال کردن دزدگیر اماکن کلاسیک از راه دور با موبایل
اطلاع از وضعیت قطع یا وصل بودن برق شهر از طریق پیامک با دزدگیر اماکن کلاسیک
اطلاع از ورود غیر مجاز افراد به محیط مورد نظر از طریق پیامک با دزدگیر اماکن کلاسیک
دارای مدار آژیر پر قدرت جهت با خبر کردن نگهبان یا ساکنین محل نصب و متواری کردن فرد غیر مجاز در دزدگیر اماکن کلاسیک
امکان باز و بسته کردن درب پارکینگ (مثلا کرکره برقی یا جک درب پارکینگ) از راه دور با دزدگیر اماکن کلاسیک
امکان خاموش و روشن کردن وسایل برقی از راه دور با دزدگیر اماکن کلاسیک

فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پلاس فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پلاس CLASSIC GIGACODE 64bit PLUS فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پرو فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل گیگا کد 64 بیت پرو CLASSIC GIGACODE 64bit PRO فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل تراکد فیلم نحوه عملکرد ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک مدل تراکد CLASSIC TERACODE فیلم تفاوت و ویژگی ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک فیلم تفاوت و ویژگی ریموت دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC TERACODE فیلم راهنمای نصب و تنظیمات برنامه موبایل Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل زد فور فارسی دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Z4 Mobile Application Setup فیلم راهنمای نصب و تنظیمات برنامه موبایل SETUP دزدگیر اماکن کلاسیک فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل کلاسیک ستاپ دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC SETUP Mobile Application Setup فیلم راهنمای نصب و تنظیمات برنامه تبلت CENTRAL SETUP دزدگیر اماکن کلاسیک فیلم آموزش راهنمای استفاده از برنامه موبایل کلاسیک سنترال دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC CENTRAL Mobile Application Setup فیلم راهنمای نصب و تنظیمات مگنت بی سیم درب و پنجره دزدگیر اماکن کلاسیک فیلم آموزش راهنمای نصب و استفاده از مگنت بی سیم درب و پنجره دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Wireless Magnet فیلم راهنمای نصب و تنظیمات آژیر Z4 دزدگیر اماکن کلاسیک فیلم آموزش راهنمای تنظیمات آژیر زد فور الترا دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC Z4 ULTRA Alarm فیلم راهنمای نصب و تنظیمات تحریک یا تریگر تلفن کننده سیم کارتی دزدگیر اماکن کلاسیک فیلم آموزش راهنمای تنظیمات تحریک یا تریگر تلفن کننده سیم کارتی جی وان الترا دزدگیر اماکن کلاسیک CLASSIC G1 ULTRA فیلم تنظیم کنترل خودکار دزدگیر اماکن کلاسیک کنترل خودکار دزدگیر اماکن کلاسیک قابلیت و تنظیم دینگ دانگ سیستم حفاظتی کلاسیک قابلیت دینگ دانگ دزدگیر اماکن کلاسیک نکته راه اندازی سیستم حفاظتی کلاسیک نکته راه اندازی دزدگیر اماکن کلاسیک مگنت بی سیم دزدگیر کلاسیک مگنت درب و پنجره بی سیم پالس دزدگیر اماکن کلاسیک رله 01 پرو و جدید دزدگیر منزل کلاسیک رله 01 پرو جدید دزدگیر اماکن کلاسیک

کاتالوگ دزدگیر کلاسیک
جهت مشاهده کاتالوگ دزدگیر کلاسیک تصویر زیر را کلیک یا انتخاب نمایید.

کاتالوگ جامع محصولات برند دزدگیر اماکن کلاسیک

دزدگیر کلاسیک Z4
دزدگیر کلاسیک Z4 همان مرکز کنترل دزدگیر کلاسیک می باشد که به دزدگیر Z4 الترا هم معروف می باشد. و عبارت Z4 مخفف چهار Zone یا ناحیه می باشد. و در عمل به معنی تفکیک محیط به 4 ناحیه حفاظتی می باشد. تا در صورت ورود غیر مجاز به محیط, ناحیه مورد تحریک شده قابل تشخیص باشد.
دزدگیر کلاسیک +64
در حقیقت همان مرکز کنترل دزدگیر کلاسیک Z4 الترا می باشد و عبارت +64 به مدل ریموت دزدگیر کلاسیک اشاره دارد که به معنی 64 بیتی می باشد. و در حال حاظر تمام مدل های ریموت دزدگیر کلاسیک از نوع 64+ یا 64 بیتی می باشد.
دزدگیر کلاسیک G1
دزدگیر کلاسیک G1 در حقیقت همان مرکز کنترل دزدگیر کلاسیک Z4 الترا به همراه تلفن کننده سیم کارتی G1 الترا می باشد.
نمایندگی دزدگیر کلاسیک
این مجموعه به عنوان نمایندگی دزدگیر کلاسیک در زمینه فروش تجهیزات برند کلاسیک در زمینه مشاوره, فروش فعال می باشد.
قیمت دزدگیر کلاسیک
جهت قیمت دزگیر کلاسیک می توانید از بخش فروشگاه و انتخاب برند کلاسیک یا دزدگیر اماکن قیمت محصولات را مشاهده نمایید. تمام قیمت ها بر اساس تعرفه رسمی دزدگیر کلاسیک درج شده است.
خرید دزدگیر کلاسیک
جهت خرید دزدگیر کلاسیک می توانید از قسمت فروشگاه یا منو محصولات دزدگیر کلاسیک را مشاهده و در صورت تمایل ثبت سفارش نمایید. همچنین می تواند با کارشناسان فروش در این گروه در تماس باشید.
نصب دزدگیر کلاسیک
جهت نصب دزدگیر کلاسیک در صورتی که تجربه انجام کارهای فنی را داشته باشید, می توانید با توجه به راهنمای فارسی نصب دزدگیر اماکن با رعایت اصول و ایمنی اقدام به نصب نمایید.
همچنین می توانید بعد از تهیه دزدگیر کلاسیک, جهت معرفی نصاب مجرب دزدگیر امکان با کارشناسان مجموعه در تماس باشید.

+ مشاهده بیشتر
مرتب سازی
انتخاب موارد
بازه قیمت
120,000 تومان6,120,000 تومان
راهنمای سریع فیلتر محصولات

1- انتخاب مرتب سازی بر اساس قیمت
2- انتخاب فیلتر محصولات موجود