دسته: برند یال Yaal

جک درب پارکینگ یال مدل هیرو پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
24 ماه ضمانت
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
24 ماه ضمانت
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 4 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
ریموت کنترل جک درب پارکینگ یال مدل 3 دکمه کد لرنینگ 433 مگاهرتز
7 روز ضمانت
۸۵,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1800 کیلو و عرض 10 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1800 کیلو و عرض 10 متر
% تخفیف
۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۸,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1400 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1400 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize پک بازویی درب تک لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز Castomize | پک بازویی درب تک لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 5 متر
% تخفیف
۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۷,۶۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1200 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
60 ماه ضمانت
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1200 کیلو و عرض 8 متر
% تخفیف
۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
60 ماه ضمانت
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 پک درب کشویی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 | پک درب تک لنگه کشویی تا وزن 1500 کیلو و عرض 15 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 پک درب کشویی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل ریلی 1500 | پک درب تک لنگه کشویی تا وزن 1500 کیلو و عرض 15 متر
% تخفیف
۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 6 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون TYPHOON | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 6 متر
% تخفیف
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X1 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X1 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 1000 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
36 ماه ضمانت
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل X2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل X2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 4 متر
% تخفیف
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
36 ماه ضمانت
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 6 متر
24 ماه ضمانت
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 پک بازویی درب دو لنگه لولایی – قیمت و خرید اینترنتی – نمایندگی و فروشگاه آنلاین – اول مبنا
جک درب پارکینگ یال مدل کاپر K2 | پک بازویی درب دو لنگه لولایی تا وزن 800 کیلو و عرض 6 متر
24 ماه ضمانت
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت و خرید محصولات برند یال

قیمت و خرید محصولات برند یال و انواع جک درب پارکینگ

 بازویی و ریلی الکترمکانیک درب های دو لنگه و تک لنگه لولایی و ریلی با ویژگی های مختلف و کاربردی با توان های هر لنگه از 350 تا 1500 کیلوگرم با عرض هر لنگه درب از حدود 2 متر تا 5 متر در جک های پارکینگی بازویی و تا 15 متر در جک های پارکینگی ریلی …
درباره محصولات جک برند یال
محصولات شرکت و گروه صنعتی بال در زمینه تولید جک درب پارکینگ بازویی و ریلی جهت درب های دو لنگه و تک لنگه لولایی و درب های کشویی می باشد.

تنوع محصولات شرکت یال باعث شده که تقریبا برای انواع درب های مختلف مناسب و کاربردی می باشد. درب های سبک, متوسط و سنگین تا وزن 2000 کیلو یا 2 تن و تا عرض 10 متر در درب های بازویی و 15 متر در درب های کشویی را می توان با مدل های جک درب پارکینگ یال مورد استفاده قرار گیرند.
بررسی محصولات جک پارکینگ یال
محصولات جک یال از نظر نوع درب پارکینگ در مدل های زیر تولید شده اند:

درب دو لنگه لولایی
درب تک لنگه لولایی
درب کشویی

همچنین محصولات یال از نظر کاربرد و ویژگی برای درب های پارکینگی در 3 سطح زیر موجود می باشند:

درب های سبک با تردد معمولی تا 10 الی 20 واحد تا عرض هر لنگه 3 متر و وزن هر لنگه 500 کیلو
درب های متوسط رو به سنگین با تردد معمولی تا 40 الی 50 واحد تا عرض هر لنگه 5 متر و وزن هر لنگه 900 کیلو
درب های سنگین با تردد نامحدود و 200 واحد تا عرض هر لنگه 5 متر و وزن هر لنگه 1000 کیلو

نکته: جک درب پارکینگی ریلی یال جز سطح متوسط و رو به سنگین می باشد که تا وزن 1500 کیلو و عرض 15 متر مناسب می باشد.

و تجهیزات جانبی زیر هم موجود می باشد:

ریموت کنترل
ریل فولادی فابریک
یراق نصب
باکس و برد مرکز کنترل
موتور یا بازو جک

بررسی مدل های جک پارکینگ یال
همان طور که اشاره شد محصولات جک پارکینگ یال در سه سطح برای درب های سبک, متوسط و سنگین تولید شده اند.

برای درب های سبک:

جک درب پارکینگ یال مدل کاپر
جک درب پارکینگ یال مدل X2
جک درب پارکینگ یال مدل X1
جک درب پارکینگ یال مدل تیفون یا لنسر

برای درب های متوسط:

جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P3
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P2
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم P1
جک درب پارکینگ یال مدل پرایم کاستومایز (پک تک لنگه)

برای درب های بزرگ:

جک درب پارکینگ یال مدل هیرو H2
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو H1
جک درب پارکینگ یال مدل هیرو کاستومایز (پک تک لنگه)

متعلقات پک جک درب پارکینگی یال
در هر پک جک درب یال با توجه به مدل تک یا دو لنگه شامل اقلام زیر می باشند:

یک یا دو عدد جک بازویی
یک عدد باکس و برد مرکز کنترل
یک عدد فلاشر
یک جفت چشمی محافظ
یک جفت ریموت کنترل
آچار خلاص کن
دفترچه راهنما

تجهیزات اضافی که ممکن است مورد نیاز باشد و باید به صورت جدا تهیه شود شامل:

ریموت اضافه
قفل برقی
ریل فولادی (جهت جک ریلی)

نکات مهم در انتخاب جک درب پارکینگ یال
قبل از سفارش و تهیه جک درب پارکینگ حتما از تراز و روان بودن درب اطمینان حاصل فرمایید. و در صورت وجود مشکل ابتدا باید مورد رفع گردد و سپس اقدام به نصب جک نمود.

جهت انتخاب مدل مناسب جک پارکینگی یال باید با توجه به عرض هر لنگه درب, وزن حدودی هر لنگه درب, میزان تردد در ساعت یا روز مدل مناسب تهیه شود.

پیشنهاد می شود به همراه جک درب پارکینگی از هر نوع و برند, در صورت نداشتن قفل برقی مناسب, حتما قفل برقی هم تهیه و نصب گردد.

توجه داشته باشید که کار اصلی جک درب پارکینگ باز و بسته کردن درب می باشد. و کار قفل برقی, قفل کردن درب جهت حفظ امنیت و همچنین حفاظت از جک درب در صورت ضربه احتمالی به درب می باشد.

هر چند که جک های پارکینگی بدون قفل برقی تا حدی در مقابل باز شدن غیر مجاز مقاوم می باشند. اما هر نوع جک پارکینگی از هر برند در صورت عدم وجود قفل برقی با فشار چند نفر یا توسط فشار خودرو آسیب می بینند و باز می شوند.
نمایندگی جک یال در تهران
این مجموعه به عنوان نمایندگی جک یال در تهران در زمینه مشاوره فنی و تخصصی و فروش محصولات شرکت یال فعال می باشد.
قیمت جک یال
قیمت جک یال با توجه به تعرفه گروه صنعتی یال درج شده است.
خرید جک یال
جهت خرید جک یال می توانید از قسمت فروشگاه یا منو در دسته برند یال مدل های نختلف را مشاهده و ثبت سفارش نمایید.

همچنین می توانید با داشتن مشخصات ظاهری درب شامل عرض, وزن و میزان تردد با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل فرمایید.
ضمانت یا گارانتی جک یال
محصولات جک یال با توجه به هر مدل با 2 تا 5 سال ضمانت اصلی شرکت یال نما عرضه می شوند.
نصب جک درب پارکینگ یال
جهت نصب جک درب پارکینگ یال می توانید بعد از تهیه جک یال, با کارشناسان مجموعه جهت معرفی یا هماهنگی جهت نصب در ارتباط باشید.

+ مشاهده بیشتر