دسته: برند داهوا dahua

کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان33,500,000 تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4216AN-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4216AN-I شانزده کانال 2MP-N

24 ماه ضمانت
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4216AN-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4216AN-I شانزده کانال 2MP-N

24 ماه ضمانت
۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116HS-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116HS-I3 شانزده کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116HS-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116HS-I3 شانزده کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116H-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116H-I3 شانزده کانال 5MP-N

ناموجود
24 ماه ضمانت
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116H-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5116H-I3 شانزده کانال 5MP-N

ناموجود
24 ماه ضمانت
۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I3 هشت کانال 4K-N

24 ماه ضمانت
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-4KL-I3 هشت کانال 4K-N

24 ماه ضمانت
۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21P
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21P بولت 2 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۸۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21P
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-B1A21P بولت 2 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۸۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21P
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21P دام 2 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۶۵,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21P
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T1A21P دام 2 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۸۳۰,۰۰۰ تومان
۸۶۵,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4116HS-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4116HS-I شانزده کانال 2MP-N

24 ماه ضمانت
۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4116HS-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR4116HS-I شانزده کانال 2MP-N

24 ماه ضمانت
۷,۳۷۵,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I شانرده کانال 2MP-N

24 ماه ضمانت
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۳۵,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B16-I شانرده کانال 2MP-N

24 ماه ضمانت
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۳۵,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3 هشت کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5108HS-I3 هشت کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I3 چهار کانال 4K-N

24 ماه ضمانت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-4KL-I3 چهار کانال 4K-N

24 ماه ضمانت
۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08H-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08H-I هشت کانال 5MP-N

ناموجود
24 ماه ضمانت
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08H-I
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR1B08H-I هشت کانال 5MP-N

ناموجود
24 ماه ضمانت
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3 چهار کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5104HS-I3 چهار کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

ناموجود
24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A
5.00/5

دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-HFW1509TLMP-IL-A بولت 5 مگاپیکسل

24 ماه ضمانت
۳,۵۸۰,۰۰۰ تومان
ارسال رایگان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5432L-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5432L-I3 سی و دو کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5432L-I3
5.00/5

دستگاه DVR داهوا مدل DH-XVR5432L-I3 سی و دو کانال 5MP-N

24 ماه ضمانت
۳۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

محصولات برند داهوا

قیمت و خرید محصولات برند داهوا قیمت و خرید اینترنتی نمایندگی و فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته HDCVI و IP تحت شبکه داهوا, دستگاه ضبط تصویر DVR و XVR و NVR داهوا, سوئیچ شبکه داهوا و …
دوربین مداربسته داهوا 2 تا 12 مگاپیکسل دام و بولت و گردان PTZ با ویژگی های دید در شب رنگی هوشمند استارلایت فول کالر وارملایت میکروفن دار WDR ضد آب و ضد ضربه و …
دستگاه DVR و XVR و NVR داهوا مدل 4 تا 128 کانال با ویژگی های HD/1080N/1080P Lite و Full HD/1080P/5MP-N/2K Lite و 4K یک تا 24 هارد H.265 پلاس هوشمند و …

دسته بندی اصلی دوربین مداربسته , دستگاه DVR , دستگاه NVR

محصولات برند Dahua: نمایشگاهی از تکنولوژی پیشرفته در زمینه امنیت و نظارت

مقدمه:
برند Dahua یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات نظارتی و امنیتی در جهان است. این برند با تمرکز بر تحقیق و توسعه فناوری‌های پیشرفته، محصولاتی با کیفیت بالا و امکانات فراوان در زمینه نظارت و امنیت ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی تنوع محصولات برند Dahua، از دوربین‌های مداربسته تا سیستم‌های ضبط تصاویر، خواهیم پرداخت.

بخش اول: تاریخچه شرکت Dahua
شرکت Dahua Technology در سال ۲۰۰۱ در چین تأسیس شد. از زمان تأسیس تا کنون، این شرکت توانسته است در زمینه تولید تجهیزات نظارتی و امنیتی مورد توجه قرار گیرد. با تمرکز بر کیفیت، نوآوری و تکنولوژی، Dahua محصولاتی را عرضه می‌کند که امکانات پیشرفته‌ای در حوزه نظارت تصویری، دستگاه‌های ضبط تصاویر و تجهیزات امنیتی دارند.

بخش دوم: دوربین‌های مداربسته
یکی از محصولات برتر برند Dahua، دوربین‌های مداربسته با کیفیت بالا و قابلیت‌های فراوان هستند. این دوربین‌ها از جمله دوربین‌های آنالوگ، دوربین‌های IP و دوربین‌های تحت شبکه می‌باشند. طیف گسترده‌ای از دوربین‌ها با امکانات متنوع از جمله دید در شب، تشخیص هوشمند، ضد آب، فناوری تشخیص چهره و تکنولوژی هوش مصنوعی را شامل می‌شوند.

بخش سوم: سیستم‌های ضبط تصاویر (DVR و NVR)
Dahua به عنوان یکی از پیشروان در زمینه سیستم‌های ضبط تصاویر، DVR و NVR های پیشرفته‌ای را تولید می‌کند. سیستم‌های DVR (Digital Video Recorder)، تصاویر را در دستگاه ذخیره و ضبط می‌کنند، در حالی که سیستم‌های NVR (Network Video Recorder) از طریق شبکه اتصال برقرار می‌کنند و تصاویر را ضبط و ذخیره می‌کنند. این سیستم‌ها قابلیت‌هایی مانند ضبط با کیفیت بالا، دسترسی از راه دور و مدیریت مرکزی را فراهم می‌کنند.

بخش چهارم: تجهیزات امنیتی
برند Dahua علاوه بر دوربین‌ها و سیستم‌های ضبط تصاویر، تجهیزات امنیتی دیگری نیز عرضه می‌کند. این تجهیزات شامل سیستم‌های کنترل دسترسی، سیستم‌های اعلام حریق، سیستم‌های هوشمند مانیتورینگ و سیستم‌های حفاظتی می‌شوند. این تجهیزات، جهت بهبود امنیت محیط‌های مختلف مانند ساختمان‌ها، شرکت‌ها و فضاهای عمومی طراحی و تولید می‌شوند.

بخش پنجم: نوآوری و فناوری Dahua
Dahua با تمرکز بر تحقیق و توسعه، همواره به نوآوری و ارائه فناوری‌های جدید در صنعت نظارت و امنیت متعهد است. از جمله فناوری‌هایی که Dahua به کار می‌برد، می‌توان به هوش مصنوعی (AI)، تشخیص هوشمند، تشخیص چهره، تحلیل تصویر و امکانات ابری (Cloud) اشاره کرد. این

فناوری‌ها به کاربران امکانات پیشرفته‌تری در زمینه نظارت و امنیت فراهم می‌کنند.

برند Dahua با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته، محصولات با کیفیت بالا و امکانات فراوان در زمینه نظارت تصویری و امنیت را ارائه می‌دهد. از دوربین‌های مداربسته تا سیستم‌های ضبط تصاویر و تجهیزات امنیتی، محصولات Dahua با امکانات هوشمند، کیفیت بالا و نوآوری‌های فناورانه بهبود امنیت و نظارت بر محیط‌های مختلف را فراهم می‌کنند. با ارتقای تکنولوژی و استفاده از فناوری‌های جدید، Dahua به عنوان یکی از پیشروان در زمینه امنیت و نظارت تصویری شناخته می‌شود.

درباره محصولات برند Dahua: تولید دوربین‌های مداربسته HDCVI و دستگاه‌های XVR

مقدمه:
برند Dahua با تمرکز بر فناوری‌های پیشرفته در زمینه نظارت تصویری، محصولات متنوعی را عرضه می‌کند. دوربین‌های مداربسته HDCVI و دستگاه‌های XVR از جمله محصولات برتر این برند هستند. در این مقاله، به بررسی این دو دسته محصول متمرکز خواهیم شد.

بخش اول: دوربین‌های مداربسته HDCVI
دوربین‌های مداربسته HDCVI (High Definition Composite Video Interface) توسط Dahua تولید می‌شوند. این دوربین‌ها از فناوری HDCVI استفاده می‌کنند که امکان انتقال تصاویر با کیفیت بالا را از طریق کابل کواکسیال ممکن می‌سازد. این فناوری برخلاف سیستم‌های آنالوگ سنتی، تصاویر با کیفیت فوق‌العاده و با رزولوشن بالا را ارائه می‌دهد. دوربین‌های HDCVI Dahua معمولاً شامل ویژگی‌هایی مانند قابلیت ضبط تصاویر با رزولوشن ۴K، تشخیص هوشمند، دید در شب، مقاومت در برابر آب و هوا و قابلیت اتصال به شبکه هستند.

بخش دوم: دستگاه‌های XVR
دستگاه‌های XVR (Digital Video Recorder) نیز توسط Dahua تولید می‌شوند. XVR یک سیستم ضبط تصاویر پیشرفته است که قابلیت ضبط تصاویر با رزولوشن بالا را فراهم می‌کند. این دستگاه‌ها از فناوری HDCVI و سیستم‌های ضبط تصاویر شبکه‌ای (IP) پشتیبانی می‌کنند. XVR Dahua معمولاً قابلیت‌هایی مانند ضبط تصاویر با کیفیت ۴K، پشتیبانی از تعداد بالایی از کانال‌ها، قابلیت ذخیره‌سازی با استفاده از هارد دیسک و ویژگی‌های امنیتی متنوع را ارائه می‌دهند.

بخش سوم: نوآوری و فناوری در محصولات Dahua
Dahua به عنوان یکی از پیشروان در زمینه نظارت تصویری، همواره به نوآوری و توسعه فناوری‌های پیشرفته متعهد بوده است. دوربین‌های مداربسته HDCVI و دستگاه‌های XVR Dahua از امکانات هوشمندی مانند تشخیص هوشمند، تحلیل تصویر، تکنولوژی هوش مصنوعی و ابری (Cloud) بهره می‌برند. این فناوری‌ها به کاربران امکانات پیشرفته‌تری را در زمینه نظارت و امنیت فراه

م می‌کنند.

دوربین‌های مداربسته HDCVI و دستگاه‌های XVR از جمله محصولات برتر برند Dahua هستند. این محصولات با استفاده از فناوری HDCVI، امکان انتقال تصاویر با کیفیت بالا و رزولوشن بالا را فراهم می‌کنند. همچنین، با امکانات هوشمندی مانند تشخیص هوشمند و تکنولوژی هوش مصنوعی، دوربین‌ها و دستگاه‌های Dahua توانایی بهبود امنیت و نظارت را در محیط‌های مختلف فراهم می‌کنند. برند Dahua با استفاده از نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، به عنوان یکی از پیشروان در زمینه نظارت تصویری شناخته می‌شود.

مشاهده بیشتر
انتخاب موارد
کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
انتخاب بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان33,500,000 تومان