دسته: هارد دیسک سیگیت SEAGATE

کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان15,000,000 تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST8000VX004
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST8000VX004

24 ماه ضمانت
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST8000VX004
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST8000VX004

24 ماه ضمانت
۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST6000VX001
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST6000VX001

24 ماه ضمانت
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST6000VX001
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 6 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST6000VX001

24 ماه ضمانت
۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت سیگیت مدل ST500VX000
/5

هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت سیگیت مدل ST500VX000

12 ماه ضمانت
۳۹۸,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت سیگیت مدل ST500VX000
/5

هارد دیسک اینترنال 500 گیگابایت سیگیت مدل ST500VX000

12 ماه ضمانت
۳۹۸,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX016
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX016

24 ماه ضمانت
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۲۷,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX016
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX016

24 ماه ضمانت
۳,۷۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۲۷,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX008
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX008

24 ماه ضمانت
۲,۲۹۸,۰۰۰ تومان
۲,۴۲۵,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX008
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX008

24 ماه ضمانت
۲,۲۹۸,۰۰۰ تومان
۲,۴۲۵,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX005
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX005

24 ماه ضمانت
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX005
5.00/5

هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX005

24 ماه ضمانت
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۷۳۵,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST12000VE001
/5

هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST12000VE001

24 ماه ضمانت
۱۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST12000VE001
/5

هارد دیسک اینترنال 12 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST12000VE001

24 ماه ضمانت
۱۴,۸۲۰,۰۰۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX013
/5

هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX013

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX013
/5

هارد دیسک اینترنال 1 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST1000VX013

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX017
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX017

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX017
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX017

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX015
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX015

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX015
/5

هارد دیسک اینترنال 2 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST2000VX015

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST3000VX015
/5

هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST3000VX015

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST3000VX015
/5

هارد دیسک اینترنال 3 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST3000VX015

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX013
/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX013

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX013
/5

هارد دیسک اینترنال 4 ترابایت سیگیت اسکای هاوک مدل ST4000VX013

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST8000VE001
/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST8000VE001

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST8000VE001
/5

هارد دیسک اینترنال 8 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST8000VE001

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE001
/5

هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE001

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE001
/5

هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE001

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE0008
/5

هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE0008

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE0008
/5

هارد دیسک اینترنال 10 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST10000VE0008

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 16 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST16000VE002
/5

هارد دیسک اینترنال 16 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST16000VE002

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان
هارد دیسک اینترنال 16 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST16000VE002
/5

هارد دیسک اینترنال 16 ترابایت سیگیت اسکای هاوک AI مدل ST16000VE002

ناموجود
24 ماه ضمانت
۰ تومان

هارد دیسک برند سیگیت

قیمت و خرید هارد دیسک برند سیگیت قیمت و خرید اینترنتی نمایندگی و فروشگاه آنلاین هارد سیگیت در ظرفیت های 1 تا 18 ترابایت در سری های هارد سیگیت باراکودا کامپیوتر, هارد سیگیت اسکای هاوک دستگاه ضبط تصویر DVR و XVR و NVR دوربین مداربسته, هارد سیگیت آیرون ولف سرور و …

دسته بندی اصلی هارد دیسک

مشاهده بیشتر
انتخاب موارد
کالای موجود
پیشنهاد ویژه
ارسال رایگان
محصول جدید
انتخاب بازه قیمت
رنج قیمت - slider
0 تومان15,000,000 تومان